Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Shoujo Ai
884 truyện
Last updated: 21/04/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại quan hệ hoặc liên quan tới đồng tính nữ, thể hiện trong các mối quan hệ trên mức bình thường giữa các nhân vật nữ trong các manga, anime
';