Donate để tắt quảng cáo nha!

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi [chap 63]

[Cập nhật lúc: 03/03/2024 12:00:00]

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 1

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 2

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 3

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 4

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 5

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 6

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 7

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 8

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 9

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 10

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 11

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 12

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 13

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 14

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 15

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 16

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 17

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 18

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 19

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 20

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 21

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 22

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 23

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 24

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 25

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 26

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 27

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 28

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 29

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 30

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 31

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 32

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 33

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 34

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 35

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 36

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 37

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 38

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 39

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 40

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 41

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 42

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 43

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 44

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 45

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 46

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 47

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 48

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 49

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 50

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 51

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 52

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 53

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 54

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 55

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 56

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 57

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 58

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 59

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 60

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 61

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 62

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 63

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 64

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 65

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 66

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 67

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 68

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 69

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 70

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 71

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 72

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 73

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 74

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 75

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 76

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 77

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 78

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 79

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 80

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 81

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 82

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 83

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 84

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 85

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 86

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63 - 87

Dù sao cuộc hôn nhân này rồi sẽ tan vỡ thôi chap 63

Chap Trước
Chap Sau
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
Xixi Trả lời Báo vi phạm
Novel bộ này tên gì vậy ạ
 • Author
  kettiaThành viên 1 giây trướcBáo vi phạm
  -link novel bản Hàn:
  + https://page.kakao.com/content/60558550
  + https://ridibooks.com/books/2236000472?_s=search&_q=%EC%9D%B4+%EA%B2%B0%ED%98%BC%EC%9D%80+%EC%96%B4%EC%B0%A8%ED%94%BC+%EB%A7%9D%ED%95%98%EA%B2%8C+%EB%90%98%EC%96%B4%EC%9E%88%EB%8B%A4&_rdt_sid=search&_rdt_idx=1

  -link novel bản Anh: https://www.tappytoon.com/en/book/the-broken-ring-novel
AuthorKhách Lạ
xichtu Trả lời Chapter 46Báo vi phạm
chít tịt! sao mà dễ thương thế nhể !!!!
AuthorKhách Lạ
xichtu Trả lời Chapter 32Báo vi phạm
trời ơi dễ thương quá trời~~
AuthorKhách Lạ
Daikishi Trả lời Chapter 19Báo vi phạm
Đọc hết spoil từ đầu đến end bộ này bản novel mới thấy hai anh chị này yêu nhau có hơi khổ
 • Author
  KiyoKhách Lạ 1 giây trướcChapter 16Báo vi phạm
  Đọc ở đâu vậy bạn ơi :3
 • Author
  NobaraKhách Lạ 1 giây trướcBáo vi phạm
  bạn ơi,đọc novel của truyện này ở đâu thế ạ?
AuthorKhách Lạ
Anh Trả lời Chapter 0Báo vi phạm
Tui thấy 1 màn thắm thiết khóc lóc như chap 0 thì sẽ là HE rồi. Mong là thế emo
AuthorKhách Lạ
Người măn moi Trả lời Chapter 18Báo vi phạm
Đọc truyện mà nứng nừng nừng luôn ý trời. Lời thoại chau chuốt tỉ mỉ, art đẹp, cảnh nào cũng đẹp, nọi dung hay mới lạ hơn. Nói chung là lâu rồi mới tìm dc một bộ hay mà làm mình có cảm hứng với xúc cảm như vậy
AuthorThành viên
Haru Trả lời Chapter 17Báo vi phạm
Đang hay thì hết
AuthorThành viên
Xich TU HI Trả lời Chapter 9Báo vi phạm
tên thái tử khốn kíp !!!
AuthorThành viên
Xich TU HI Trả lời Chapter 7Báo vi phạm
xem mà thấy dễ thương quá đi mất =))))
AuthorKhách Lạ
Bối Trả lời Chapter 12Báo vi phạm
N9 ban đầu ko biết yêu, ngủ hết ng này ng kia rồi từ từ thay đổi thì mới hấp dẫn chứ nhỉ, hắn sẽ phải chinh phục đc trái tim của nu9 và sẽ phải nếm mùi đau khổ vì tình thì mới hay, truyện rất hấp dẫn và lôi cuốn
AuthorThành viên
Hector Trả lời Chapter 12Báo vi phạm
Papa ngầu quá, tui thật cũng ko ưa nam chính, mong nữ chính tới với ng khác hơn
AuthorKhách Lạ
Bae chu Trả lời Chapter 11Báo vi phạm
1 bộ truyện ấn tượng từ đầu đến bây h, cuốn vãi ạ, ulatr ko biết nói làm s luôn á, nhiều câu mà nó thấm thía zl, chắc phải đọc lại tutu thấm nhuần, hay thật sự
AuthorKhách Lạ
Dieuaine Trả lời Chapter 4Báo vi phạm
Nữ 9 lạnh lùng, hiểu biết gơ. Đọc mà đổ vì độ phũ của bả